Loading...

Застраховане

13223635_1036472196445516_777755270_o

ЗАСТРАХОВАНЕ

За да предоставим услуги от най-високо качество, ние осигуряваме на клиентите си възможността да избират най-добрите продукти на застрахователите в Република България.

Медицински застраховки при пътувания

С нейна помощ ще си осигурите спокойствие и комфорт по време на своето пребиваване в чужбина. Този вид застраховка е доброволна, но ви дава добра възможност при случаен инцидент, докато сте извън страната. С нея си осигурявате повече сигурност.
Основната цел на този тип застраховка е:
– да покрие разходи;
– да изплати обезщетение;
– да осигури съдействие (към него се включва и репатриране на застрахования при настъпване на застрахователно събитие (злополука или акутно заболяване) при пътуване или работа.
Единственото условие е застрахователното събитие да се е случило извън територията на Република България.
Видове:
-Помощ при пътуване – медицински разноски
-Помощ при пътуване – анулиране и прекратяване на пътуване
-Задължителна медицинска застраховка на чужденците

Застраховка срещу загуба, кражба, повреда на личен багаж:

-Застраховка на багажа – обезщетения от 250 до 350 евро
-Застраховка на багажа срещу закъснение над 12 часа – обезщетения от 100 до 200 евро

Животозастраховане

Застраховки „Живот“:

-Спестовни застраховки
-Смесена застраховка Живот
-Застраховка – Капитал за образование
-Детска спестовна застраховка
-Застраховка Живот свързана с инвестиционен фонд

Индивидуални застраховки „Злополука“:

-Индивидуална застраховка „Злополука“
-Застраховка „Злополука“ на спортисти
-Застраховка „ Злополука“ на учащи

Здравно застраховане:

-Здравен лукс с „Allianz Best Doctors“ – гарантира най-добрата здравна грижа от и за цял свят, срещу левче на ден. Застраховката осигурява покритие от 1 000 000 евро и е гаранция за качество, персонално отношение, спокойствие и сигурност, че можете ползвате най- доброто по цял свят.
-„Доброволни здравни застраховки“ – избор на покрития, здравна профилактика, извънболнична и болнична помощ, допълнителни здравни услуги и стоки, дентална помощ и т.н.
-Индивидуални здравни пакети за индивидуални клиенти и семейства.
-Групови пакети за корпоративни клиенти (изготвяне на индивидуално предложение за фирмата спрямо желаните покрития и броя на служителите)

Застраховане на отговорности:

-Гражданска отговорност
-Професионални отговорности
-Огнестрелни оръжия

Имуществено застраховане:

-Застраховка за Дома – застрахова се недвижимо имущество (жилища, вили, офиси; стопански сгради) и движимо имущество (общо имущество; техника и уреди; стопанско имущество, машини и съоръжения; материални запаси; произведения на изкуството) на граждани и малки фирми.
–Застраховка за дома срещу действителна стойност на жилището, обезпечават на 100 %
–Застраховка на Дома срещу първи риск
–Застраховка на Дома в полза на банка
-Застраховка за офиси и търговски обекти – тази застраховка е насочена към собственици/наематели на търговски обекти като магазини, офиси, складове, заведения и т.н.
-Застраховка на Електронно оборудване.

Автомобилно застраховане:

-Гражданска отговорност на МПС
-Автокаско
-Денонощен Автоасистанс
-Злополука нa местата
-Карго